woensdag 9 december 2009

Week 5 - onderzoeksopzet

Zoals wel duidelijk is uit deze blog staat mijn onderzoeksopzet er nog niet echt goed voor: volgende week is de deadline, en er is nog maar één post over gedaan. Na het eerste bericht besloot ik dat ik dit toch geen prettig onderwerp vond om mee te werken. De forums waren wel interessant, en gebruik van games interesseren me ook, maar toch zat het me niet helemaal lekker. Vervolgens heb ik toch besloten een kant op te gaan die dichter bij mijn persoonlijk interesses ligt. Helaas moest ik daarna eerst verhuizen en werd ik toen ook nog ziek en bleef het onderzoek door andere deadlines toen een beetje liggen. Momenteel ben ik bezig om een goed onderzoek te bedenken over de afbeelding van vrouwen en meisjes in videogames voor kinderen. Vrouwen worden over het algemeen niet erg overeenkomstig met de werkelijkheid afgebeeld in videogames, maar hoe zit dat in videogames voor kinderen? Zeker hier denk ik dat videogamedesigners een grote sociale verantwoordelijkheid hebben, zeker zolang het idee bestaat dat kinderen wel eens hun beeld van de realiteit kunnen ontlenen aan wat zij zien op tv of spelen in games, ook al zijn ze zich er van bewust dat wat ze doen en zien niet echt is. In televisieseries en tekenfilms zien we vaak dat meisjes erg bezig zijn met hun uiterlijk (zoals bijvoorbeeld in Totally Spies) en nogal stereotiep worden afgebeeld. Momenteel ben ik bezig met een beetje literatuuronderzoek om tot een goede onderzoeksvraag te komen: de vraag hoe vrouwen gerepresenteerd worden in games is zowel te breed als erg lastig te onderzoeken. Door wat meer literatuur te lezen hoop ik op een onderzoeksvraag te komen die wél bruikbaar en uitvoerbaar is. Ik hoop later vandaag nog ergens mee te komen, en zal dan direct verder gaan met het uitwerken van mijn theoretisch kader, methode en relevantie.

Week 5 - tekstvragen en kadervraag

Lesley van der Laar, 3143619
Nieuwe Media en Populaire Cultuur, week 5

Hoofdstuk 22
Wat is de bruikbaarheid van deze tekst voor geesteswetenschappers? En wat is het nut van kennis van mediapsychologie voor mediawetenschappers in het algemeen?

Hoofdstuk 23
Is verslaving aan iets dat niet lichamelijk verslavend is niet meer een cultureel fenomeen dan een feitelijke aandoening?

Kadervraag
In hoeverre bestaat er overlap tussen mediapsychologie en de mediawetenschappen, en hoe moeten wij als mediawetenschappers psychologische processen inpassen in ons onderzoek?